.M.A בהתנהגות ארגונית

  • תוכנית לימודים לתואר שני בתחום הטיפול בגורם האנושי בארגון.
  • הקניית מיומנויות בתחומים ההתנהגותיים – פסיכולוגיה וסוציולוגיה ארגוניים ובתחומים פונקציונאליים מנהליים – מימון, שיווק ומערכות מידע.
  • הגברת סיכויים להשתלבות מהירה במשק המודרני.
  • מסגרת לימודים נוחה המאפשרת שילוב בין לימודים ועבודה. הלימודים מרוכזים ליומיים בשבוע, בימי ה' אחה"צ ובימי ו'.

אודות בית הספר להתנהגות ארגונית במכללה האקדמית נתניה

תוכנית הלימודים מעמיקה בתחום הטיפול בגורם האנושי באירגון, ומקנה לבוגריה הבנה בניהול הכלכלי והאסטרטגי של האירגון בשילוב עם ידע ומיומנויות בתחומים התנהגותיים, בצד הבנה בניהול האסטרטגי והכלכלי של האירגון המודרני.

לפונים דרך האתר ישלח ידיעון חינם!