M.A. בבנקאות ושוק ההון

  • חדש* ויחודי! תואר שני בנקאות ושוק ההון
  • תואר זה יאפשר הרחבה והעמקה של הנושאים והתמקצעות נוספת במיוחד בתחום הבנקאות המתפתח כל כך בשנים האחרונות
  • המל“ג אישרה את פתיחת התוכנית תואר שני בבנקאות ושוק ההון. הענקת התואר מותנית באישור המל“גאודות התוכנית

ביה"ס לבנקאות ושוק ההון החל לפעול במתכונתו הנוכחית בשנה"ל תשס"ב (2001-2002). ביה"ס הוקם בעקבות דרישה שעלתה הן מהאקדמיה והן מהעוסקים בענף הבנקאות ובשוק ההון בכלל, להקים בית ספר לבנקאות ושוק ההון אשר ירכז את מגוון הנושאים התיאורטיים האקדמיים בבנקאות בשילוב עם התייחסות ליישומים המעשיים והשירותים הנגזרים מהם. הכשרה של אנשי מקצוע המתמחים במקצוע הבנקאות תוך שילוב של ידע אקדמי עם ידע מעשי משוק ההון הינה צורך חיוני של ענף הבנקאות אך לא פחות מכך של המשק הישראלי בכללותו. הצורך בבית ספר יעודי למקצוע הבנקאות נובע מהשינויים וההתפתחויות המשמעותיות שחלו בשנים האחרונות בארץ ובעולם כולו. שינויים אלה מתבטאים בהכנסת מכשירים פיננסיים חדשים, טכנולוגיה (כספומטים, בנקאות באמצעות טלפון ושרותי האינטרנט) ובהפיכת הבנקים למעין סופרמרקט פיננסי המציע שירותים פיננסיים מגוונים מעבר לשירותים המסורתיים של הענף.

מסלולי לימודים אקדמיים בבנקאות קיימים זה מכבר במדינות העולם המערבי ובעיקר באמריקה הצפונית ובאירופה. בישראל לעומת זאת לא פועל כיום אף מוסד אקדמי, מלבד המכללה האקדמית נתניה, המאפשר השכלה מקיפה בבנקאות, המקנה למסיים אותה תואר אקדמי בבנקאות ושוק ההון וזאת כאשר הדרישה לכך הולכת וגדלה. תכנית הלמודים לתואר ראשון בבנקאות ושוק ההון במכללה האקדמית נתניה היא חד-חוגית ומורכבת משילוב של קורסים כמותיים בכלכלה ומימון וקורסים ייעודיים למקצוע הבנקאות, תוך ראייה מתכללת. עד כה הושלמו בהצלחה רבה 11 מחזורים והשנה, תשע"ג יושלם המחזור שניים עשר. בוגרי התואר הראשון נקלטים היטב בענף הבנקאות ובשוק ההון בכלל ושביעות הרצון ניכרת הן מהבוגרים והן מהמעסיקים שקלטו אותם.

בעקבות ההצלחה הרבה שלה זכתה התכנית לתואר ראשון ובעקבות עניין רב שהביעו רבים מבוגרי התכנית להמשך הלימודים לתואר שני בבנקאות ושוק ההון, הוחלט על פתיחת תכנית לתואר שני בבנקאות ושוק ההון. כבר כיום יש לנו עשרות בוגרים הדוחים הרשמה לתכניות אחרות לתואר שני בהמתנה לפתיחת התכנית לתואר שני בבנקאות ושוק ההון. גם במערכת הבנקאית, שבה רוב כח האדם הינו אקדמאי הובעה התעניינות רבה בתכנית לתואר שני בבנקאות ושוק ההון. תואר זה יאפשר הרחבה והעמקה של הנושאים והתמקצעות נוספת במיוחד בתחום הבנקאות המתפתח כל כך בשנים האחרונות.

* המל"ג אישרה את פתיחת התוכנית. הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.

הקורסים

יסודות הבנקאות, תורת ההשקעות, בנקאות מתקדמת א', ניתוח דו"חות פיננסיים, שוק ההון בישראל,  ניהול סיכונים ומכשירים פיננסיים, אקונומטריקה מתקדמת, בנקאות מתקדמת ב', מודלים במימון חברות, אתיקה מקצועית.

לפונים דרך האתר ישלח ידיעון חינם!