.LL.B במשפטים למנהלים

  • המכללה האקדמית בנתניה מציעה לך תכנית לימודים ייחודית לתואר ראשון במשפטים.
  • לבעלי תואר שני .M.A בלימודי משפט.
  • שנתיים לימודים (6 סמסטרים)מסגרת שעות נוחה.
  • 38,000 ₪ (צמוד למדד) ב-24 תשלומים.
  • הענקת פטורים ע"י ועדה אקדמית על סמך לימודי תואר שני בלימודי משפט.

 

_

לפונים דרך האתר ישלח ידיעון חינם!