.B.A במדעי ההתנהגות

  • שני כיווני התמחות מאתגרים: פסיכולוגיה / ניהול משאבי אנוש.
  • מגוון אפשרויות לתפקידי מפתח במוסדות מדיניים, חברות מסחריות וגופים כלכליים.
  • מסלול לימוד יום / ערב.
  • התוכנית במדעי ההתנהגות הינה תוכנית לימודים חדשנית המשלבת ידע מתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. ייחודה של תוכנית במבט רב תחומי על הקשר בין הפרט לתהליכים חברתיים ולמגמות תרבותיות, תחום זה הפך למכריע בהכשרתם של בעלי תפקידי מפתח במוסדות ובארגונים כלכליים- טכנולוגיים, במוסדות של אכיפת חוק, חינוך, סעד ועוד..
  • בררו על המשך לתואר שני

אודות בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה

התוכנית במדעי ההתנהגות היא תוכנית לימודים חדשנית המשלבת ידע מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה.
ייחודה של התוכנית במבט רב תחומי על הקשר בין הפרט לתהליכים חברתיים ולמגמות תרבותיות. הידע והניסיון שהצטברו במדעי החברה עד כה,
הפכו תחום זה למכריע בהכשרתם של בעלי תפקידי מפתח במוסדות ובאירגונים פוליטיים, כלכליים- טכנולוגיים, במוסדות של אכיפת חוק, חינוך, סעד ועוד.

לפונים דרך האתר ישלח ידיעון חינם!