.B.A בבנקאות ושוק ההון

  • בלעדי בישראל!
  • שיתוף פעולה עם החברות המובילות במשק (פרויקט מצוינות):בנק לאומי, בנק פועלים, בנק דיסקונט, בנק מזרחי, בנק אוצר החייל, בנק מסד, בנק ירושלים, הבנק הבינלאומי ועוד.
  • הכנה למבחני רישיון יועץ השקעות וניהול תיקים ולחלק מהבחינות בייעוץ פנסיוני.
  • מרצים בעלי מוניטין וניסיון בעולם הפיננסי: פרופ' בן- ציון זילברפארב, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ופרופ' משה מנדלבאום, לשעבר נגיד בנק ישראל.
  • למי שבאמת רוצה להוביל בשוק ההון והפיננסים.
  • מסלול לימודי יום ומסלול לימודי ערב - יומיים בשבוע.

אודות בית הספר לבנקאות ושוק ההון במכללה האקדמית נתניה

ענף הבנקאות הינו מעמודי היסוד של הכלכלה המודרנית. בעידן הגלובליזציה של גבולות פתוחים וזרימה חסרת הגבלות של סחורות ושרותים בין מדינות המפותחות, חשיבותו והשפעתו של הענף, אף הולכת וגדלה. תנועות ההון הבינ"ל הן בעלות חשיבות רבה לכלכלות המודרניות, וקיומה של מערכת בנקאות מפותחת ואמינה הוא תנאי הכרחי לתנועה סדירה של השקעות בינ"ל- ריאליות ופיננסיות.
 תוכנית לימודי שוק ההון הינה ייחודית מסוגה בישראל ומקבילה למסלולי לימודים אקדמיים ייחודיים בענף הבנקאות במדינות העולם המערבי. תוכנית זו מאפשרת השכלה מקיפה בבנקאות ובשוק ההון, והכרה של המערכות הספציפיות בישראל.
ייחודיות לימודי שוק ההון נעוצים גם בהיות התוכנית מובנית מקורסים תיאורטיים לצד  קורסים יישומיים, השמים דגש על החידושים והעדכונים בשוק ההון ובענף הבנקאות. המכללה האקדמית נתניה כיום מציעה באופן בלעדי תוכנית אקדמית בתחום הבנקאות הכוללת גם קורסים בתחום הביטוח.
השינויים במערכת הפיננסית תרמו לביקוש משמעותי ללימודי שוק ההון ובנקאות. ענף הבנקאות מתחיל לגלות עניין בבוגרי הלימודים ובקליטתם לעבודה. בנוסף, לתלמידים מצטיינים הלומדים בשנה השנייה והשלישית, הוענקו בשנים האחרונות מלגות מטעם המערכת הבנקאות, שבאו לידי ביטוי בסיוע במימון שכר הלימוד ובקבלת אפשרות להתנסות בעבודה במסגרת הבנק. חלק ממשתתפי התוכנית אף נקלטו כעובדי הבנק מן המניין עם סיום לימודיהם.

המכללה האקדמית נתניה פותחת השנה מסלול ערב בבנקאות ושוק ההון

מועד פתיחת לימודים וסדרי לימוד במסלול הערב בבנקאות ושוק ההון

הלימודים בתוכנית ההשלמה יחלו בחודש  אוקטובר  2012 ויסתיימו לקראת חודש יולי 2015.
הלימודים ימשכו במשך כ- 9 מסטרים רצופים (כולל סמסטרי קיץ), ויסתיימו ביולי 2015.

מערכת לימודים מלאה לתואר תתקיים בימים:
שני -    15:00 - 22:00
שישי - 08:00 - 13:30
(תינתן גמישות בימי הלימוד בהתאם לדרישת הלומדים)
דרישת הקבלה והתוכנית האקדמית זהה לתוכנית היום.
לפרטיי התוכנית המלאה - לחץ כאן

לפונים דרך האתר ישלח ידיעון חינם!